สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและวิศวกรรม  รังสรรค์ วงษ์บุญ
Office of Law and Engineering Consultants
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.


ค่าวัสดุ และ ค่าแรง แบ่งตามหมวดหมู่งานก่อสร้าง
โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานจากสำนักงบประมาณ พ.ศ.2548

1. ค่าแรงงานที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้นี้ให้คิดเหมารวม 30 % - 37 % ของยอดค่าวัสดุ
2. ค่าแรงงานของงานบางประเภทที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงานฉบับนี้ ให้ผู้ถอดแบบคำนวณราคากลางกำหนดเองตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน
และราคาค่าแรงงานในท้องถิ่นนั้น


ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

โครงสร้าง คสล รื้อกอง   200 ลบ.ม.
  รื้อขนไป   240 ลบ.ม.
โครงหลังคาไม้ รื้อกอง   25 ตารางเมตร
  รื้อขนไป   30 ตารางเมตร
วัสดุมุงหลังคา รื้อกอง   5 ตารางเมตร
  รื้อขนไป   6 ตารางเมตร
ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น รื้อกอง   25 ตารางเมตร
  รื้อขนไป   30 ตารางเมตร
ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเต็มแผ่น รื้อกอง   40 ตารางเมตร
  รื้อขนไป   50 ตารางเมตร
ฝาไม้ยางพร้อมคร่าวฝา รื้อกอง   15 ตารางเมตร
  รื้อขนไป   20 ตารางเมตร
ฝาไม้อัดบุ 2 ด้านพร้อมคร่าวฝา รื้อกอง   15 ตารางเมตร
  รื้อขนไป   20 ตารางเมตร
ฝ้าเพดานวัสดุแผ่นพร้อมคร่าวฝ้า รื้อกอง   20 ตารางเมตร
  รื้อขนไป   25 ตารางเมตร
พื้นไม้ พร้อมตงและคาน รื้อกอง   40 ตารางเมตร
  รื้อขนไป   50 ตารางเมตร
พื้นไม้ พร้อมตง รื้อกอง   30 ตารางเมตร
  รื้อขนไป   40 ตารางเมตร
บันไดไม้ พร้อมราวลูกกรง รื้อกอง   35 ขั้น
  รื้อขนไป   40 ขั้น
ราวลูกกรงบันได / ระเบียง รื้อกอง   15 เมตร
  รื้อขนไป   20 เมตร
ประตู พร้อมวงกบ 1 บาน รื้อกอง   40 ชุด
  รื้อขนไป   50 ชุด
หน้าต่าง พร้อมวงกบ 1 บาน รื้อกอง   40 ชุด
  รื้อขนไป   50 ชุด
สุขภัณฑ์ ส้วม อ่างล้างมือ รื้อกอง   80 ชุด
  รื้อขนไป   100 ชุด
ดวงโคม พร้อมสายไฟ รื้อกอง   20 ชุด
  รื้อขนไป   25 ชุด
slab on ground รื้อกอง   25 ตารางเมตร
  รื้อขนไป   30 ตารางเมตร
รางระบายน้ำ คสล รื้อกอง   30 เมตร
  รื้อขนไป   35 เมตร
รางระบายน้ำก่ออิฐ ฉาบปูน รื้อกอง   20 เมตร
  รื้อขนไป   25 เมตร
บ่อพักน้ำทิ้ง รื้อกอง   120 บ่อ
  รื้อขนไป   150 บ่อ
พื้นปูกระเบื้อง รื้อกอง   30 ตารางเมตร
  รื้อขนไป   35 ตารางเมตร

การเตรียมพื้นที่

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

ค่าปรับพื้นที่     2 ตารางเมตร
ค่าบดอัด     39 ลบ.ม.
ค่าขุดดิน     39 ลบ.ม.
ถมดินหรือถมทรายพร้อมบดอัดแน่น     44 ลบ.ม.
ถมดินหรือถมทรายเพื่อปรับระดับ     44 ลบ.ม.

วัสดุถมที่

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

ดินถมที่   150.00   ลบ.ม.
ทรายถม   182.50   ลบ.ม.
ทรายหยาบ   287.50   ลบ.ม.
ทรายละเอียด   292.50   ลบ.ม.
ดินลูกรัง   260.00   ลบ.ม.
หินคลุก   272.50   ลบ.ม.
หินเบอร์ 1   362.50   ลบ.ม.
หินเบอร์ 2   362.50   ลบ.ม.
         

 ถมดินหรือทรายเพื่อปรับระดับ

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

ดิน หรือ ทราย ขนจากกองใกล้อาคาร และ ปรับระดับ   46 ลบ.ม.
         

ตอกเสาเข็มสั้น ยาว ≤ 6 ม. ด้วยปั้นจั่น (<50 ต้น สืบราคาเอง)

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

ขนาด Ø 4 นิ้ว ยาว 4 ม. 200 ต้น    69 ต้น
  100 - 200 ต้น   89 ต้น
  50 - 100 ต้น   124 ต้น
         
ขนาด Ø 5 นิ้ว ยาว 5 ม. 200 ต้น   79 ต้น
  100 - 200 ต้น   103 ต้น
  50 - 100 ต้น   144 ต้น
         
ขนาด Ø 6 นิ้ว ยาว 6 ม. 200 ต้น   89 ต้น
  100 - 200 ต้น   116 ต้น
  50 - 100 ต้น   158 ต้น
         

ตอกเสาเข็มยาว ≥ 6 ม. ด้วยปั้นจั่น (< 25 ต้น สืบราคาเอง)

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

ขนาด 0.22 x 0.22 x 21 ม. 100 ต้น   878 ต้น
  50 - 100 ต้น   1099 ต้น
  25 - 50 ต้น   1459 ต้น
         
ขนาด  0.30 x 0.30 x 21 ม. 100 ต้น   1008 ต้น
  50 - 100 ต้น   1265 ต้น
  25 - 50 ต้น   1550 ต้น
         
ขนาด  0.35 x 0.35 x 21 ม. 100 ต้น   1370 ต้น
  50 - 100 ต้น   1589 ต้น
  25 - 50 ต้น   1745 ต้น
         
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน      
  0.18 x 0.18 x 8 1210   ต้น
  0.18 x 0.18 x 9 1360   ต้น
  0.18 x 0.18 x 10.50 ม 1600   ต้น
  0.18 x 0.18 x 16 ม 2800   ต้น
         
  0.20 x 0.20 x 10 m 1870   ต้น
  0.20 x 0.20 x 12 m 2250   ต้น
        ต้น
  0.22 x 0.22 x 10 m 2265   ต้น
  0.22 x 0.22 x 15 m 3400   ต้น
  0.22 x 0.22 x 21 m 4525   ต้น
         
  0.26 x 0.26 x 21 m 6500   ต้น
         
  0.30 x 0.30 x 21 m 8600   ต้น
         
  0.35 x 0.35 x 21 m 11700   ต้น
  0.35 x 0.35 x 24 m 14500   ต้น
         
  0.40 x 0.40 x 21 m 15300   ต้น
  0.40 x 0.40 x 25 m 19700   ต้น
         
  รูปตัว  I      
  0.22 X 0.22 X 14 m 2850   ต้น
  0.22 X 0.22 X 18 m 3500   ต้น
  0.22 X 0.22 X 21 m 4050   ต้น
         
  0.26 x 0.26 x 21 m 4650   ต้น
         
  0.30 x 0.30 x 21 m 6300   ต้น
         
  0.35 x 0.35 x 21 m 8400   ต้น
  0.35 x 0.35 x 24 m 10185   ต้น
         
  0.40 x 0.40 x 21 m 11850   ต้น
         
เสาเข็มไม้สน รวมเปลือก ø   75 mm x 3 m 28.85   ต้น
  ø 100 mm x 4 m 52.90   ต้น
  ø 125 mm x 5 m 103.13   ต้น
  ø 150 mm x 6 m 187.30   ต้น


ขุดดินหลุมฐานรากและกลบคืน

รายละเอียด

ค่าวัสดุ

ค่าแรง

ต่อหน่วย

ดินทั่วไป > 200 ลบ.ม. และขุดลึก ≤ 1 ม.   61 ลบ.ม.
  25 - 200 ลบ.ม. หรือ ขุดลึก ≥ 1 - 1.5 ม.   79 ลบ.ม.
  < 25 ลบ.ม. หรือ ขุดลึก > 1.5 ม.   94 ลบ.ม.
         
ดินลูกรัง > 200 ลบ.ม. และขุดลึก ≤ 1 ม.   123 ลบ.ม.
  25 - 200 ลบ.ม. หรือ ขุดลึก ≥ 1 - 1.5 ม.   153 ลบ.ม.
  < 25 ลบ.ม. หรือ ขุดลึก > 1.5 ม.   186 ลบ.ม.
         
การตัดหัวเสาเข็ม     300 ต้น
         
 ใส่อิฐหักรองก้นหลุม กระทุ้งแน่น   61 ลบ.ม.
ใส่ทรายรองก้นหลุม กระทุ้งแน่น   46 ลบ.ม.
         
คอนกรีตหยาบ 1:3:5 คอนกรีตรองพื้น 1,070 342 ลบ.ม.
         


ผสมและเทคอนกรีต

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

คอนกรีตหยาบ 1:3:5   1,070 342 ลบ.ม.
         
คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 ทางเท้า ทางระบายน้ำ บ่อพัก ถนนภายในบริเวณ 1,347 310 ลบ.ม.
  โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว   371 ลบ.ม.
  โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น   403 ลบ.ม.
คอนกรีตเสาเอ็น ทับหลัง คสล เสริมเหล็ก 6 มม. @20 x 20 ซม.  และ  เสริมเหล็ก 9 มม. @20 x 20 ซม. 180 17 ม.
         
คอนกรีตโครงสร้าง ค 1 มาตรฐานกรมโยธา     1,182   ลบ.ม.
  ทางเท้า ทางระบายน้ำ บ่อพัก ถนนภายในบริเวณ   310 ลบ.ม.
  โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว   371 ลบ.ม.
  โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น   403 ลบ.ม.
คอนกรีตโครงสร้าง ค 2 มาตรฐานกรมโยธา 1,344   ลบ.ม.
  ทางเท้า ทางระบายน้ำ บ่อพัก ถนนภายในบริเวณ   310 ลบ.ม.
  โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว   371 ลบ.ม.
  โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น   403 ลบ.ม.
คอนกรีตโครงสร้าง ค 3 มาตรฐานกรมโยธา 1,371   ลบ.ม.
  ทางเท้า ทางระบายน้ำ บ่อพัก ถนนภายในบริเวณ   310 ลบ.ม.
  โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว   371 ลบ.ม.
  โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น   403 ลบ.ม.
คอนกรีตโครงสร้าง ค 4 มาตรฐานกรมโยธา 1,469   ลบ.ม.
  ทางเท้า ทางระบายน้ำ บ่อพัก ถนนภายในบริเวณ   310 ลบ.ม.
  โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว   371 ลบ.ม.
  โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น   403 ลบ.ม.
ปูนซีเมนต์ตราเสือ   1,970   ตัน
    98.50   ถุง
ปูนซีเมนต์ตราช้าง   2,306   ตัน
    115.30   ถุง
ปูนซีเมนต์ขาวตราช้างเผือก   5.33   กก.

เทคอนกรีตผสมเสร็จ

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

เทคอนกรีตผสมเสร็จ ทางเท้า ทางระบายน้ำ บ่อพัก ถนนภายในบริเวณ   205 ลบ.ม.
  โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว   275 ลบ.ม.
  โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น   343 ลบ.ม.
         

เทคอนกรีตพื้น

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. บนพื้นสำเร็จรูป เสริมเหล็ก 6 มม. @20 x 20 ซม. 121 17 ตารางเมตร
คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. บนพื้นสำเร็จรูป เสริมเหล็ก 9 มม. @20 x 20 ซม. 180 17 ตารางเมตร
พื้น คสล หนา 7 ซม วางบนดิน        เสริมเหล็ก 6 มม. @20 x 20 ซม. 149 24 ตารางเมตร
พื้น คสล หนา 7 ซม วางบนดิน        เสริมเหล็ก 9 มม. @20 x 20 ซม. 214 24 ตารางเมตร
         
น้ำยากันซึม ผสมคอนกรีต  1 ลบ.ม.( sika กันซึมเพิ่มกำลัง 0.25 กก / ซีเมนต์ 50 กก.) 157   ลบ.ม.


งานเหล็กเสริม

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

RB (SR24) ยาวเส้นละ 10 เมตร ø 6 mm หนัก 2.22 กก./ เส้น 22750   ตัน
    50.51   เส้น
  ø 9 mm หนัก 4.99 กก./ เส้น 21850   ตัน
    109.03   เส้น
  ø 12 mm หนัก 8.88 กก./ เส้น 21310   ตัน
    189.23   เส้น
  ø 15 mm หนัก 13.87 กก./ เส้น 21120   ตัน
    292.93   เส้น
  ø 19 mm หนัก 22.26 กก./ เส้น 21120   ตัน
    470.13   เส้น
  ø 25 mm หนัก 38.53 กก./ เส้น 21120   ตัน
    813.75   เส้น
         
DB(SD30) ยาวเส้นละ 10 เมตร ø 12 mm หนัก 8.88 กก./ เส้น 21240   ตัน
    188.61   เส้น
  ø 16 mm หนัก 15.80 กก./ เส้น 21060   ตัน
    332.75   เส้น
  ø 20 mm หนัก 24.70 กก./ เส้น 21060   ตัน
    520.18   เส้น
  ø 25 mm หนัก 38.50 กก./ เส้น 21060   ตัน
    810.81   เส้น
  ø 28 mm หนัก 48.30 กก./ เส้น 21060   ตัน
    1017   เส้น
         
DB(SD40) ยาวเส้นละ 10 เมตร ø 12 mm หนัก 8.88 กก./ เส้น 21500   ตัน
    190.92   เส้น
  ø 16 mm หนัก 15.80 กก./ เส้น 21240   ตัน
    335.59   เส้น
  ø 20 mm หนัก 24.70 กก./ เส้น 21240   ตัน
    524.63   เส้น
  ø 25 mm หนัก 38.50 กก./ เส้น 21240   ตัน
    817.74   เส้น
  ø 28 mm หนัก 48.30 กก./ เส้น 21240   ตัน
    1025.89   เส้น
         
ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18  ขนาด 01.25 มม 31.33   กก
         
ค่าแรงงานผูกเหล็ก ≥ 100 ตัน   1978 ตัน
  ≤ 100 ตัน   2638 ต้น
         
ตัด ดัด และ ผูกเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ และ ผิวข้ออ้อย

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ / ผิวข้ออ้อย > 100 ตัน   2,057 ตัน
  < 100 ตัน   2,743 ตัน
         

งานไม้แบบ

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

ไม้ใช้ทำแบบ   405   ลบ.ฟ
  ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 100 % 534   ตารางเมตร
  ไม้แบบหล่อคอนกรีตเปลือยผิว 100 % 696   ตารางเมตร
         
  ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % 374   ตารางเมตร
  ไม้แบบหล่อคอนกรีตเปลือยผิว 70 % 486   ตารางเมตร
         
  ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % 267   ตารางเมตร
  ไม้แบบหล่อคอนกรีตเปลือยผิว 50 % 348   ตารางเมตร
         
ไม้เนื้อแข็งคละกัน   607   ลบ.ฟ
         
ค่าแรง ≥ 5001 ตารางเมตรขึ้นไป   79 ตารางเมตร
  ≤ 5001 ตารางเมตรลงมา   99 ตารางเมตร
         
ตะปูประกอบไม้แบบ   28.61   กก
         

ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

แบบหล่อทั่วไป ≥ 5,000 ตร.ม.   82 ลบ.ม.
  ≤ 5,000 ตร.ม.   103 ลบ.ม.
         
แบบหล่อคอนกรีตเปลือย ชนิดผิวเรียบ   109 ลบ.ม.
  ชนิดผิวมีบัวลวดลาย   137 ลบ.ม.
         
แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ ท้องคาน หรือ ท้องพื้นที่สูงตั้งแต่ 5 - 7 ม.   109 ลบ.ม.
  ท้องคาน หรือ ท้องพื้นที่สูงเกินกว่า 7 ม.   137 ลบ.ม.
         


หมวดงานผิวพื้น

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

ปูนทรายรองพื้นสำหรับวัสดุปูผิวพื้น หนา 5 ซม.   ไม่รวมค่าวัสดุสำเร็จรูป 71 29 ตารางเมตร
พื้นปูนทรายผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ หนา 3 ซม.   48 37 ตารางเมตร
พื้นปูนทรายผิวซีเมนต์ขัดมัน หนา 3 ซม.  ผสมกันซึม 63 68 ตารางเมตร
พื้นปูนทรายผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ หนา 5 ซม.   73 37 ตารางเมตร
พื้นปูนทรายผิวซีเมนต์ขัดมัน หนา 5 ซม.  ผสมกันซึม 88 68 ตารางเมตร
พื้นผิวกรวดล้าง รวมปูนทราย 157 103 ตารางเมตร
พื้นผิวหินขัดเบอร์ 2.5 / 3 / 4 / รวมปูนทราย  แบ่งแผ่นด้วยเส้นทองเหลือง 200 195 ตารางเมตร
พื้นปู CPAC ทางเท่าลานคตกฤต   285   ตารางเมตร
พื้นปูกระเบื้องเคลือบขาว 4" x 4"  ไม่รวมปูนทราย 229 118 ตารางเมตร
พื้นปูกระเบื้องเคลือบสี 4" x 4"  ไม่รวมปูนทราย 247 118 ตารางเมตร
พื้นปูกระเบื้องโมเสค 2" x 2 ไม่รวมปูนทราย  ขนาด 30 x 30 ซม. 409 104 ตารางเมตร
พื้นปูกระเบื้องดินเผา 4" x 4"  ไม่รวมปูนทราย 439 104 ตารางเมตร
กระเบื้องดินเผาชนิดด่านเกวียน 4"  ไม่รวมปูนทราย 292 104 ตารางเมตร
พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 4" x 8 ไม่รวมปูนทราย  ไม่เคลือบผิว 216 104 ตารางเมตร
พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 4" x 8 ไม่รวมปูนทราย  เคลือบสีผิว 218 104 ตารางเมตร
พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 8" x 8 ไม่รวมปูนทราย  เคลือบสีผิว 216 104 ตารางเมตร
พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 4" x 8 ไม่รวมปูนทราย  เคลือบสีผิวลายนูน 218 104 ตารางเมตร
พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 12" x 12 ไม่รวมปูนทราย  เคลือบสีผิว 205 104 ตารางเมตร
พื้นปูกระเบื้องหินขัดมาร์เบลค 12" x 12 ไม่รวมปูนทราย   349 104 ตารางเมตร
พื้นปูกระเบื้องหินอ่อน 30 ซม. x 30 ซม. 714   ตารางเมตร
พื้นปูกระเบื้องยาง หนา 2.5 มม. ขนาด 9" x 9"   ไม่รวมปูนทราย   205 50 ตารางเมตร
พื้นปาร์เก้โมเสคเนื้อแข็ง หนา 1 ซม. ขนาด 4.5" x 4.5" 238   ตารางเมตร
พื้นปาร์เก้โมเสคไม้แดง หนา 1 ซม. ขนาด 4.5" x 4.5" 298   ตารางเมตร
พื้นปาร์เก้โมเสคไม้ประดู่ลาย หนา 1 ซม. ขนาด 4.5" x 4.5" 300   ตารางเมตร
พื้นปาร์เก้ไม้สัก ลิ้นร่องหนา 19 ซม. ขนาด 12" x 12" 758   ตารางเมตร
พื้นปาร์เก้ไม้แดง ลิ้นร่องหนา 19 ซม. ขนาด 12" x 12" 568   ตารางเมตร
พื้นปาร์เก้ไม้มะค่า ลิ้นร่องหนา 19 ซม. ขนาด 12" x 12" 818   ตารางเมตร

ก่อผนัง หรือ กำแพง แนวปูนก่อหนา 2 ซม.

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

ก่ออิฐมอญ   ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม.     ก่อครึ่งแผ่น               รั้ว กำแพง   151 46 ตารางเมตร
                                                                    ผนัง ราวระเบียงอาคาร 151 61 ตารางเมตร
                                         ก่อเต็มแผ่น               รั้ว กำแพง   312 79 ตารางเมตร
                                                                    ผนัง ราวระเบียงอาคาร 312 94 ตารางเมตร
อิฐดินเผา 2 รู ขนาด 3 x 7 x 16 ซม.       ก่อครึ่งแผ่น               รั้ว กำแพง   135 76 ตารางเมตร
                                                                    ผนัง ราวระเบียงอาคาร 135 90 ตารางเมตร
                                      ก่อเต็มแผ่น               รั้ว กำแพง   280 59 ตารางเมตร
                                                                    ผนัง ราวระเบียงอาคาร      
อิฐซีเมนต์บล็อกทั่วไป ขนาด 7 x 19 x 39 ซม.      
  รั้ว กำแพง 106 46 ตารางเมตร
  ผนัง  ราวระเบียงอาคาร 106 94 ตารางเมตร
อิฐซีเมนต์บล็อกทั่วไป ขนาด 9 x 19 x 39      
  รั้ว กำแพง 123 59 ตารางเมตร
  ผนัง  ราวระเบียงอาคาร 123 59 ตารางเมตร
อิฐซีเมนต์บล็อก ชนิดลิ้นคู่บังฝน 246 59 ตารางเมตร
อิฐกลวง SBP ขนาด 8 x 12.5 x 25 144 59 ตารางเมตร
อิฐกลวง CM  ขนาด 8 x 14.5 x 29 176 59 ตารางเมตร
   อิฐ บปก   ขนาด 6.5 x 10.5 x 22.5 427 59 ตารางเมตร
อิฐบล็อกแก้ว ขนาด 9 x 19 x 19 1,620 59 ตารางเมตร
         
ก่ออิฐมอญ แต่งแนวหน้าเดียว   141 ตารางเมตร
ก่ออิฐอัด แต่งแนวหน้าเดียว   108 ตารางเมตร
ก่อคอนกรีตบล็อก แต่งแนวหน้าเดียว   79 ตารางเมตร
         
ก่อคอนกรีตบล็อก รั้ว กำแพง   46 ตารางเมตร
  ผนัง ราวระเบียงอาคาร   61 ตารางเมตร

หมวดงานผิวผนัง

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

ปูนทรายรองพื้น สำหรับวัสดุบุผิวผนัง 39 44 ตารางเมตร
ปูนฉาบผิวเรียบ หนา 1.5 ซม. 37 44 ตารางเมตร
ปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมัน หนา 1.5 ซม. 42 59 ตารางเมตร
ปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันผสมยากันซึม หนา 1.5 ซม. 44 44 ตารางเมตร
ปูนฉาบผิวสลัดปูนปาดเกรียง หนา 2.5 ซม. 55 59 ตารางเมตร
ปูนฉาบผิวกรวดล้าง   125 31 ตารางเมตร
ปูนฉาบผิวหินล้าง   119 31 ตารางเมตร
ผนังบุกระเบื้องเคลือบขาว ขนาด 4" x 4" 200 136 ตารางเมตร
ผนังบุกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 4" x 4" 216 136 ตารางเมตร
ผนังบุกระเบื้องเคลือบชนิดลวดลาย ขนาด 4" x 4" 219 136 ตารางเมตร
ผนังบุกระเบื้องเคลือบดินเผา ขนาด 4" x 4" 410 136 ตารางเมตร
ผนังบุกระเบื้องเผาด่านเกวียน ขนาด 4" x 4" 263 136 ตารางเมตร
ผนังบุกระเบื้องโมเสค ขนาด 2" x 2" 377 115 ตารางเมตร
ผนังบุกระเบื้องเซรามิคไม่เคลือบผิว ขนาด 4" x 8" 200 115 ตารางเมตร
ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบผิว ขนาด 4" x 8" 205 115 ตารางเมตร
ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบผิว ขนาด 8" x 8" 206 115 ตารางเมตร
ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบผิว ขนาด 8" x 8" ลายนูน 206 115 ตารางเมตร
ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบผิว ขนาด 12" x 12" 181 115 ตารางเมตร
ผนังบุกระเบื้องแผ่นหินขัดมาร์เบลก ขนาด 12" x 12" 314 104 ตารางเมตร
ผนังบุกระเบื้องแผ่นหินอ่อน ในประเทศ  ขนาด 12" x 12" 714   ตารางเมตร
ผนังบุกระเบื้องแผ่นหินแกรนิต ในประเทศ  ขนาด 12" x 12" 819   ตารางเมตร

หมวดงานฝาผนัง

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

คร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด  1.5" x 3" @ 40 x 60 ซม. 197 52 ตารางเมตร
คร่าวไม้ยาง ขนาด  1.5" x 3" @ 40 x 60 ซม. 168 52 ตารางเมตร
ฝาไม้ยางตีทับเกล็ดตามตั้ง ตามนอน คร่าวไม้ยาง @ 50 430 52 ตารางเมตร
ฝาไม้แดงตีตามตั้งเซาะร่อง V คร่าวไม้เนื้อแข็ง @ 50 632 52 ตารางเมตร
ฝาผนังเซลโลกรีตหนา 1" บุด้านเดียว  คร่าวไม้เนื้อแข็ง @ 50 x 50 ซม. 308 66 ตารางเมตร
  บุด้านเดียว  คร่าวไม้ยาง @ 50 x 50 ซม. 273 66 ตารางเมตร
ฝาผนังอคูสติคบอร์ด หนา 10 มม. บุด้านเดียว  คร่าวไม้เนื้อแข็ง @ 40 x 60 ซม. 321 52 ตารางเมตร
  บุด้านเดียว  คร่าวไม้ยาง @ 40 x 60 ซม. 287 52 ตารางเมตร
ฝาผนังไม้อัดยางหนา 6 มม. บุสองด้าน   คร่าวไม้เนื้อแข็ง @ 40 x 60 ซม. 405 81 ตารางเมตร
  บุสองด้าน   คร่าวไม้ยาง @ 40 x 60 ซม. 379 81 ตารางเมตร
ฝาผนังไม้อัดสักหนา 6 มม. บุสองด้าน   คร่าวไม้เนื้อแข็ง @ 40 x 60 ซม. 584 81  
  บุสองด้าน   คร่าวไม้ยาง @ 40 x 60 ซม. 555 81  
ฝาผนังไม้อัดแผ่นเรียบบางนา บุสองด้าน   คร่าวไม้เนื้อแข็ง @ 40 x 60 ซม. 340 81  
  บุสองด้าน   คร่าวไม้ยาง @ 40 x 60 ซม. 311 81  
กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. บุด้านเดียว  คร่าวไม้เนื้อแข็ง @ 40 x 60 ซม. 291 66  
  บุด้านเดียว  คร่าวไม้ยาง @ 40 x 60 ซม. 261 66  
กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 8 มม. บุด้านเดียว  คร่าวไม้เนื้อแข็ง @ 40 x 60 ซม. 318 66  
  บุด้านเดียว  คร่าวไม้ยาง @ 40 x 60 ซม. 288 66  
ผนังยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม. บุสองด้าน   คร่าวไม้เนื้อแข็ง @ 40 x 60 ซม. 360 81  
  บุสองด้าน   คร่าวไม้ยาง @ 40 x 60 ซม. 331 81  
ผนังยิบซั่มบอร์ด ย/ย 12 มม. บุสองด้าน   คร่าวไม้เนื้อแข็ง @ 40 x 60 ซม. 672 81  
  บุสองด้าน   คร่าวไม้ยาง @ 40 x 60 ซม. 643 81  
ผนังยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม. บุสองด้าน   คร่าวเหล็กอาบสังกะสี @ 60 x 60 ซม.  รวมค่าแรงแล้ว 400    

ตั้งเคร่าและตีฝาไม้

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

ฝาไม้เข้าลิ้น ตีด้านเดียว หน้าไม้กว้าง > 5 นิ้ว   108 ตารางเมตร
  หน้าไม้กว้าง < 5 นิ้ว   120 ตารางเมตร
  เข้าลิ้นเป็นลวดลาย   153 ตารางเมตร
         
ฝาไม้เข้าลิ้น ตีสองด้าน หน้าไม้กว้าง > 5 นิ้ว   172 ตารางเมตร
  หน้าไม้กว้าง < 5 นิ้ว   186 ตารางเมตร
  เข้าลิ้นเป็นลวดลาย   235 ตารางเมตร
         
ฝาไม้ตีซ้อนเกล็ด /ตีทับเกล็ด ไม้เนื้ออ่อน   54 ตารางเมตร
  ไม้เนื้อแข็ง   61 ตารางเมตร
         
         

ตั้งเคร่าและตีฝาวัสดุแผ่นสำเร็จรูป เฉลี่ยทุกขนาดความหนา

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

ไม้อัด ไม้อัดแผ่นเรียบซีโลเทกซ์ ตีด้านเดียว  กรุพอดีแผ่น ไม่ต้องตัดต่อ   54 ตารางเมตร
  ตีด้านเดียว  มีการตัดต่อ   59 ตารางเมตร
  ตีด้านเดียว  ฝาลอยจากพื้น หรือกรุเป็นลวดลาย   94 ตารางเมตร
         
  ตีสองด้าน  กรุพอดีแผ่น           ไม่ต้องตัดต่อ   84 ตารางเมตร
  ตีสองด้าน  มีการตัดต่อ   99 ตารางเมตร
  ตีสองด้าน  ฝาลอยจากพื้น หรือกรุเป็นลวดลาย   123 ตารางเมตร
         
กระเบื้องซีเมนต์ใยหินทุกขนาดความหนา ทั้ง 6 มม. 8 มม. เซลโลกรีต ตีด้านเดียว  กรุพอดีแผ่น           ไม่ต้องตัดต่อ   69 ตารางเมตร
  ตีด้านเดียว  มีการตัดต่อ   84 ตารางเมตร
  ตีด้านเดียว  ฝาลอยจากพื้น หรือกรุเป็นลวดลาย   99 ตารางเมตร
         
  ตีด้านเดียว  กรุพอดีแผ่น           ไม่ต้องตัดต่อ   108 ตารางเมตร
  ตีด้านเดียว  มีการตัดต่อ   120 ตารางเมตร
  ตีด้านเดียว  ฝาลอยจากพื้น หรือกรุเป็นลวดลาย   153 ตารางเมตร
         

 ผนังบุด้วยกระเบื้อง

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

กระเบื้องเคลือบ ขนาด ≥ 6" x 6" ขึ้นไป   120 ตารางเมตร
  ขนาด ≤ 6" x 6"     141 ตารางเมตร
  มีบัวคว่ำ บัวหงาย   153 ตารางเมตร
         
กระเบื้องเซรามิค ขนาด ≥ 6" x 6" หรือ 4" x 8" ขึ้นไป   120 ตารางเมตร
  ขนาด ≤ 6" x 6"  หรือ 4" x 8" ลงมา   141 ตารางเมตร
  ชนิดแผ่นไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยม   153 ตารางเมตร
         
กระเบื้องโมเสค ขนาด ≥ 2" x 2" ขึ้นไป   120 ตารางเมตร
  ขนาด ≤ 2" x 2"   141 ตารางเมตร
         
         

ทำผิวผนัง  ไม่รวมปูนทราย

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

ผนังหินล้าง     361 ตารางเมตร
ผนังกรวดล้าง     361 ตารางเมตร
ผนังทรายล้าง     448 ตารางเมตร
         

ฉาบปูน

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

ฉาบปูนผนัง ฉาบปูนเรียบ   46 ตารางเมตร
  ฉาบปูนถอนเกรียง        ฉาบปูนแล้วสลัดปูน   61 ตารางเมตร
  ฉาบปูนแล้วเซาะร่อง     เพื่อการตกแต่ง   94 ตารางเมตร
         
ฉาบปูนทรายรองพื้นใช้ทำผิวหินล้าง หินขัด กรวดล้าง ทรายล้าง ทำพื้น   32 ตารางเมตร
  ทำข้างบันได ราวลูกกรง  ราวระเบียง   46 ตารางเมตร
         
ฉาบปูนทรายรองพื้นใช้ทำผิวหินขัดกรวดล้าง ทรายล้าง ของคาน เสา ครีบ มีเนื้อที่ผิวรอบ > 1 ตารางเมตร ต่อความยาว 1 เมตร   51 ตารางเมตร
  มีเนื้อที่ผิวรอบ < 1 ตารางเมตร ต่อความยาว 1 เมตร   71 ตารางเมตร
         
ฉาบปูนเพดานเรียบ สูง  ≤ 3  เมตร   54 ตารางเมตร
  สูง  3 - 5 เมตร   61 ตารางเมตร
  สูง  ≥  5 เมตร   79 ตารางเมตร
         
ฉาบปูนเรียบ เสา คาน มีเนื้อที่ผิวรอบ > 1 ตารางเมตร ต่อความยาว 1 เมตร   54 ตารางเมตร
  มีเนื้อที่ผิวรอบ < 1 ตารางเมตร ต่อความยาว 1 เมตร   79 ตารางเมตร
         

 ปูพื้นด้วยกระเบื้อง

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

กระเบื้องเคลือบ ขนาด ≥ 6" x 6"   108 ตารางเมตร
  ขนาด 6" x 6"   123 ตารางเมตร
         
กระเบื้องเซรามิค ขนาด ≥ 6" x 6" หรือ 4" x 8" ขึ้นไป   108 ตารางเมตร
  ขนาด ≤ 6" x 6"  หรือ 4" x 8"   120 ตารางเมตร
  ชนิดแผ่นไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยม   153 ตารางเมตร
         
กระเบื้องโมเสค ขนาด ≥ 2" x 2" ขึ้นไป   108 ตารางเมตร
  ขนาด ≤ 2" x 2"   123 ตารางเมตร
         
กระเบื้องหินขัด ขนาด ≥ 12" x 12"   108 ตารางเมตร
  ขนาด 12" x 12"   123 ตารางเมตร
  มีเนื้อที่ < 10 ตารางเมตร   153 ตารางเมตร
         

ทำผิวพื้นหินขัดกับที่ หินสีขาว
ดำเทา ค่าวัสดุและแรงงาน ไม่รวมปูนทรายรองพื้น

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

หินเบอร์ 3 x 3.5 x 4 แบ่งแผ่นด้วยเส้นทองเหลือง   342 ตารางเมตร
  แบ่งแผ่นด้วยเส้นพีวีซี   464 ตารางเมตร
         
หินเบอร์ 2 x 2.5 x 3 แบ่งแผ่นด้วยเส้นทองเหลือง   558 ตารางเมตร
  แบ่งแผ่นด้วยเส้นพีวีซี   774 ตารางเมตร
         
เชิงผนังหินเกล็ด 3.5 x 4 สูง ≤ 10 ซม.   123 เมตร
  สูง ≥ 10 ซม.   186 เมตร
         
บันไดหินเบอร์ 3 x 3.5 x 4 ไม่มีจมูกบันได   342 เมตร
  มีจมูกบันได   431 เมตร
         
บันไดหินเบอร์ 2 x 3 x 3.5 ไม่มีจมูกบันได   558 เมตร
  มีจมูกบันได   649 เมตร
         
ทับหลัง ราวระเบียง ราวบันได     343 เมตร

 ทำผิวทรายล้างรวมค่าวัสดุและแรงงาน ไม่รวมปูนทรายรองพื้น

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

พื้นทรายล้าง แบ่งแผ่นด้วยเส้นทองเหลือง   419 ตารางเมตร
  แบ่งแผ่นด้วยเส้นพีวีซี   479 ตารางเมตร
         
บันไดหินล้าง ไม่มีจมูกบันได   419 ตารางเมตร
  มีจมูกบันได   507 ตารางเมตร
         

 ทำผิวปูนทราย

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

พื้น ขัดผิวหยาบ   30 ตารางเมตร
  ขัดผิวมัน   38 ตารางเมตร
         
ผนัง ขัดผิวหยาบ   30 ตารางเมตร
  ขัดผิวมัน   38 ตารางเมตร

 โครงสร้างไม้

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

ติดตั้งคาน ตง และ ปูพื้นไม้ พื้นไม้  ไม่เข้าลิ้น   129 ตารางเมตร
  พื้นไม้  เข้าลิ้น   146 ตารางเมตร
         
ติดตั้งตง และ ปูพื้นไม้ ( ไม่มีคาน ) พื้นไม้  ไม่เข้าลิ้น   115 ตารางเมตร
  พื้นไม้  เข้าลิ้น   129 ตารางเมตร
         
ติดตั้งเชิงผนังไม้ สูง ≤ 4"   32 ตารางเมตร
         
ทำโครงหลังคาไม้ ทรงจั่ว และ เพิงแหงน       แป หรือ ระแนง ระยะห่าง ≥ 75 ซม.   79 ตารางเมตร
                                     แป หรือ ระแนง ระยะห่าง ≤ 75 ซม   108 ตารางเมตร
         
  ทรงปั้นหยา                    แป หรือ ระแนง ระยะห่าง ≥ 75 ซม.   108 ตารางเมตร
                                     แป หรือ ระแนง ระยะห่าง ≤ 75 ซม   141 ตารางเมตร
         
  ทรงไทย                        แป หรือ ระแนง ระยะห่าง ≥ 75 ซม.   153 ตารางเมตร
                                     แป หรือ ระแนง ระยะห่าง ≤ 75 ซม   235 ตารางเมตร
พื้นไม้เนื้อแข็งวางบนตงไม้เนื้อแข็ง   1,016 124 ตารางเมตร
พื้นไม้แดงวางบนตงไม้เนื้อแข็ง   1,393 124 ตารางเมตร
พื้นไม้ตะเคียนทองวางบนตงไม้เนื้อแข็ง   1,154 124 ตารางเมตร
พื้นไม้มะค่าวางบนตงไม้เนื้อแข็ง   2,357 124 ตารางเมตร
พื้นไม้สักวางบนตงไม้เนื้อแข็ง   3,653 124 ตารางเมตร
         
         

 มุงกระเบื้องหลังคา

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

ลอนคู่ ลูกฟูก สังกะสี     20 ตารางเมตร
วิบูลย์ศรี /  โมเนีย     24 ตารางเมตร
กระเบื้องดินเผา     46 ตารางเมตร
         

 ทำฝ้าเพดาน

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

ไม้อัด ไม้อัดแผ่นเรียบ ยิบซั่มบอร์ด ซีโลเท็กซ์ ทุกขนาดความหนา

คร่าวไม้เนื้ออ่อน        ระยะคร่าว ≥ 60 x 60 ซม.

  61 ตารางเมตร
                             ระยะคร่าว ≤ 60 x 60 ซม. 79 ตารางเมตร

คร่าวไม้เนื้อแข็ง        ระยะคร่าว ≥ 60 x 60 ซม.

69 ตารางเมตร
                             ระยะคร่าว ≤ 60 x 60 ซม. 84 ตารางเมตร
กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ หนา 4 มม.

คร่าวไม้เนื้ออ่อน     ระยะคร่าว ≥ 60 x 60 ซม.

62 ตารางเมตร
                          ระยะคร่าว ≤ 60 x 60 ซม. 82 ตารางเมตร

คร่าวไม้เนื้อแข็ง     ระยะคร่าว ≥ 60 x 60 ซม.

69 ตารางเมตร
                          ระยะคร่าว ≤ 60 x 60 ซม. 84 ตารางเมตร
กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ หนา 6 มม

คร่าวไม้เนื้ออ่อน     ระยะคร่าว ≥ 60 x 60 ซม.

71 ตารางเมตร
                          ระยะคร่าว ≤ 60 x 60 ซม. 85 ตารางเมตร

คร่าวไม้เนื้อแข็ง     ระยะคร่าว ≥ 60 x 60 ซม.

74 ตารางเมตร
                          ระยะคร่าว ≤ 60 x 60 ซม. 85 ตารางเมตร
ไม้   99 ตารางเมตร
คร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.5" x 3" @ 60 X 60 ซม. 228 46 ตารางเมตร
คร่าวไม้ยาง ขนาด 1.5" x 3" @ 60 X 60 ซม. 193 46 ตารางเมตร
ฝ้าเพดานไม้ยางตีทับเหล็กตามยาว คร่าวไม้ยาง @ 50 ซม. 449 79 ตารางเมตร
ฝ้าเพดานไม้แดงตีเว้นร่อง 0.5 ซม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง @ 40 ซม. 462 92 ตารางเมตร
ฝ้าเพดานเซลโลกรีตหนา 1" คร่าวไม้เนื้อแข็ง @ 50 X 50 ซม. 349 66 ตารางเมตร
คร่าวไม้ยาง @ 50 X 50 ซม. 307 66 ตารางเมตร
ฝ้าเพดานอคูสติคบอร์ดหนา 10 มม คร่าวไม้เนื้อแข็ง @ 60 X 60 ซม. 357 66 ตารางเมตร
คร่าวไม้ยาง @ 60 X 60 ซม. 322 66 ตารางเมตร
ฝ้าเพดานไม้อัดยางหนา 4 มม คร่าวไม้เนื้อแข็ง @ 60 X 60 ซม. 300 66 ตารางเมตร
คร่าวไม้ยาง @ 60 X 60 ซม. 265 66 ตารางเมตร
ฝ้าเพดานไม้อัดสัก 4 มม คร่าวไม้เนื้อแข็ง @ 60 X 60 ซม. 352 66 ตารางเมตร
คร่าวไม้ยาง @ 60 X 60 ซม. 310 66 ตารางเมตร
เพดานไม้อัดแผ่นเรียบบางนา 4 มม คร่าวไม้เนื้อแข็ง @ 60 X 60 ซม. 275 66 ตารางเมตร
คร่าวไม้ยาง @ 60 X 60 ซม. 240 66 ตารางเมตร
เพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม คร่าวไม้เนื้อแข็ง @ 60 X 60 ซม. 290 66 ตารางเมตร
คร่าวไม้ยาง @ 60 X 60 ซม. 255 66 ตารางเมตร
ฝ้าฉาบปูนเรียบ   37 52 ตารางเมตร
เพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ 6 มม คร่าวไม้เนื้อแข็ง @ 60 X 60 ซม. 318 71 ตารางเมตร
คร่าวไม้ยาง @ 60 X 60 ซม. 283 68 ตารางเมตร
เพดานยิบซั่มบอร์ดธรรมดา 9 มม คร่าวไม้เนื้อแข็ง @ 60 X 60 ซม. 319 66 ตารางเมตร
คร่าวไม้ยาง @ 60 X 60 ซม. 284 59 ตารางเมตร
เพดานยิบซั่มบอร์ดอลูมิเนียมฟอยล์ 9 มม คร่าวไม้เนื้อแข็ง @ 60 X 60 ซม. 341 66 ตารางเมตร
คร่าวไม้ยาง @ 60 X 60 ซม. 306 59 ตารางเมตร
เพดานยิบซั่มบอร์ดชนิดกันชื้น 9 มม คร่าวไม้เนื้อแข็ง @ 60 X 60 ซม. 341 66 ตารางเมตร
คร่าวไม้ยาง @ 60 X 60 ซม.  306 59 ตารางเมตร

ค่าติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

ส้วมชนิดชักโครก     310 ชุด
ส้วมชนิดราดน้ำ     108 ที่
ที่ปัสสาวะชาย หญิง     310 ชุด
อ่างล้างหน้า     310 ชุด
ฝักบัว     111 ชุด
ที่ใส่ม้วนกระดาษฝังผนัง     107 อัน
ที่ใส่สบู่ฝังผนัง     107 อัน
ชั้นวางของ     60 อัน
กระจกเงา     41 บาน

ค่าเดินท่อน้ำใช้ น้ำทิ้ง คิดต่อจุดของเครื่องสุขภัณฑ์ ต่อจุดก๊อกน้ำใช้ ต่อจุดของรู้น้ำทิ้งที่พื้น

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

≥ 10 จุด     558 จุด
≤ 10 จุด     774 จุด

ค่าทำวงกบ ประตู หน้าต่าง และ ช่องแสง 

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

วงกบประตู ขนาดไม้  ≤  2" x 4"   32 เมตร
วงกบหน้าต่าง ขนาดไม้  ≤  2" x 4"   33 เมตร

ค่าติดตั้งวงกบ ประตู หน้าต่าง และ ช่องแสงไม้

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

วงกบประตู     32 ตารางเมตร
วงกบหน้าต่าง     46 ตารางเมตร

ค่าปรับและติดตั้งบานประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ไม่รวมกุญแจลูกบิด

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

บานประตู     87 ตารางเมตร
บานหน้าต่าง     108 ตารางเมตร

ค่าติดตั้งกุญแจลูกบิด

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

ค่าติดตั้งกุญแจลูกบิด     79 ชุด

ค่าติดตั้งกระจก

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

ค่าติดตั้งกระจก     8 ลบ.ฟ

ค่าทาสีต่างๆ

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

ทา 3 ครั้ง ≥ 5,000 ตารางเมตร   25 ตารางเมตร
  ≤ 5,000 ตารางเมตร   41 ตารางเมตร
ทาสีน้ำมัน   35    
ทาสีพลาสติก   30    
ทาแชลแลค   45    
ทาสีโอ๊ค   45    
ทาสีอิฐ   45    
         

เดินสายไฟ พร้อมติดตั้งดวงโคม และ สวิทช์

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

อาคารไม้     279 ชุด
อาคาร คสล     310 ชุดจุด

เดินสายไฟและติดตั้งเต้าเสียบ

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

อาคารไม้     279 จุด
อาคาร คสล     310 จุด


 งานอื่นๆ

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

บัวเชิงผนัง หินขัดเบอร์ 4 สูง 15 ซม. 19 11 เมตร
  ซีเมนต์ขัดมัน 10 ซม. 5 11 เมตร
  กระเบื้องยาง 10 ซม. 23 11 เมตร
  ไม้เนื้อแข็ง 1" x 4" 68 31 เมตร
         
ขั้นบันได หินขัดเบอร์ 4 สีเทาดำ 75 11 เมตร
  ผิวซีเมนต์ขัดมัน 21 11 เมตร
  กระเบื้องยาง 2.5 มม. 95 11 เมตร
  ไม้เนื้อแข็ง 1.5" x 12" 421 31 เมตร
         
จมูกบันได กระเบื้องยาง 20.75 11 เมตร
  อลูมิเนียมกว้าง 2" มีกันลื่น 198   เมตร
  ทองเหลืองกว้าง 2" มีกันลื่น 308   เมตร
  ทองเหลืองธรรมดา 28   เมตร

 

รายละเอียด

ค่าวัสดุ - บาท

ค่าแรง - บาท

ต่อหน่วย

         
         
         
         


rscelaw@yahoo.com

ปรับปรุงแก้ไข จันทร์, 26 ธันวาคม 2548 15:28:38