สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและวิศวกรรม  รังสรรค์ วงษ์บุญ
Office of Law and Engineering Consultants
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.


  สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้างใน 1 วัน โดยเฉลี่ย

WORK ชนิด และ ลักษณะงานที่ทำ SET OF CREW จำนวนคนงานน้อยที่สุดที่ต้องทำงานชนิดนั้นๆ ได้จากสถิติ
MANDAY PER UNIT จำนวนแรงงานที่ใช้ในการทำงานชนิดนั้นต่อหนึ่งหน่วยงาน
= [ set of crew / (work per day) ]
WORK / DAY ปริมาณงานที่ทำได้ต่อวัน ต่อ  SET OF CREW ได้จากสถิติ
QUANTITY ปริมาณงานที่ทำได้ UNIT หน่วยนับของงานที่ทำ
REMARK รายละเอียดลักษณะการทำงานเพิ่มเติม 1  แรง หมายถึง คน 1 คน ทำงานปกติ 1 วันๆละ 8 ชั่วโมง ตามกฎหมาย
   
ตัวอย่างการหาราคาต่อหน่วย หรือ
UNIT COST
( จำนวนแรงงานทั้งหมด x ค่าแรงต่อวัน ) / ( ปริมาณงานที่ทำได้ต่อวัน )
  =  ( 20 แรง x 240 บาท ต่อ วัน ) / ( 60 ตารางเมตร ต่อ วัน ) = 80 บาท / ตารางเมตร

  สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้าง ใน 1 วัน
                                                            
WORK SET OF  MANDAY WORK/DAY   REMARK
  CREW PER UNIT QUANTITY UNIT  
7.งานช่างประปา           
1.ติดตั้งอ่างล้างมือ   0.250 4.0 อ่าง  
2.ติดตั้งอ่างอาบน้ำ  3.000 1.0 ชุด  
3.ติดตั้งกระจก      0.111 9.0 ชุด  
4.ติดตั้งหิ้งวางของ   0.080 12.5 ชุด  
5.ติดตั้งที่ใส่สบู่    0.057 17.5 ชุด  
6.ติดตั้งที่ใส่กระดาษ        0.057 17.5 ชุด  
7.ติดตั้งที่แขวนผ้า 0.080 12.5 ชุด  
8.ติดตั้งขอเกี่ยวผ้า  0.040 25.0 ชุด  
9.ติดตั้งที่ปัสสาวะชายแบบแขวน 0.400 5.0 ที่ รวมอุปกรณ์ 
10.ติดตั้งส้วมแบบนั่งราบ  0.250 4.0 ที่ มีงานปูนบ้างเล็กน้อย
11.ติดตั้งส้วมแบบนั่งยองๆ   0.133 7.5 ที่ มีงานปูน 
12.ติดตั้งก็อกน้ำทั่วไป         0.083 12.0 จุด เดินท่อเรียบร้อย PVC
13.เดินท่อน้ำ PVC รวมงานสกัด 0.083 12.0 ม. บ้านพักอาศัย  
14.เดินท่อน้ำทิ้งPVCรวมงานสกัด 0.100 10.0 ม. บ้านพักอาศัย  
15.เดินท่อส้วมPVC รวมงานสกัด 0.125 8.0 ม. บ้านพักอาศัย  
16.เดินท่อน้ำประปา ท่อเหล็ก 0.200 10.0 ม. มีงานสกัดบ.พักอาศัยอาคารสูงมีเว้นช่องรูไว้ให้ก่อนหน้าแล้ว 
17.เดินท่อน้ำ PVC ขนาดไม่เกิน dia. 2"   0.100 20.0 ม.  
18.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ   1.000 1.0 ตัว บ้านพักอาศัย  
19.ติดตั้งตะแกรงกรองผงดักกลิ่น  0.750 4.0 ชุด  
20.ทำเคาน์เตอร์ คสล. บุหินแกรนิต ก. 0.60 ม. 2.000 2.0 ชุด  
21.ติดตั้งฉากกั้นห้องน้ำ  SE-F 50 1.000 3.0 ชุด  
22.ติดตั้งมาตรวัดน้ำ Dia. 1/2" 1.000 3.0 ชุด  
23.ติดตั้งGATE VALVE  Dia. 3/4" 1.500 2.0 ชุด  
24.ติดตั้งANGLE VALVE   Dia. 1/2" 1.500 2.0 ชุด  
25.ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนอัตโนมัติ 1.500 2.0 เครื่อง  
26.ติดตั้งFLOOR DRAIN Dia. 2" 0.600 5.0 ชุด  
27.ติดตั้งFLOOR CLEAN OUT Dia. 4" 0.600 5.0 ชุด  
                                    Dia. 2" 0.600 5.0 ชุด  
28.ติดตั้งFLEXIBLE RUBBER Dia.4" 0.600 5.0 ชุด  
29.ติดตั้งROOF DRAIN Dia. 3" 0.600 5.0 ชุด  
30.ติดตั้งVENT THROUGH ROOF Dia. 2" 0.600 5.0 ชุด  
                                         Dia. 1 1/4" 0.600 5.0 ชุด  
31.ติดตั้งบ่อพักสำเร็จรูป คสล.  2.000 2.0 บ่อ  
ขนาด 0.03*0.03 ม.          
32.ติดตั้งบ่อดักไขมัน 2.000 2.0 บ่อ  
33.ติดตั้งบ่อดักขยะ 2.000 2.0 บ่อ  
34.ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป BIOTOL : BT-19E 2.000 2.0 ชุด  
35.ประกอบและติดตั้งท่อส้วม PVC. Dia. 6" 0.600 5.0 ท่อน ท่อนละ 8-10 ม.
                                             Dia. 4" 0.600 5.0 ท่อน ท่อนละ 8-10 ม.
36.ประกอบและติดตั้งท่อส้วม PVC. Dia. 6" 0.060 50.0 ม.  
                                            Dia. 4" 0.060 50.0 ม.  
37.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำทิ้ง PVC. Dia. 2 1/2" 0.600 5.0 ท่อน ท่อนละ 8-10 ม.
                                               Dia. 2" 0.600 5.0 ท่อน ท่อนละ 8-10 ม.
38.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำทิ้ง PVC. Dia. 2 1/2" 0.075 40.0 ม.  
                                               Dia. 2" 0.075 40.0 ม.  
39.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำใช้ PVC. Dia. 1" 0.600 5.0 ท่อน ท่อนละ 8-10 ม.
                                              Dia. 3/4" 0.600 5.0 ท่อน ท่อนละ 8-10 ม.
                                              Dia. 1/2" 0.600 5.0 ท่อน ท่อนละ 8-10 ม.
40.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำใช้ PVC. Dia. 1" 0.067 45.0 ม.  
                                              Dia. 3/4" 0.067 45.0 ม.  
                                              Dia. 1/2" 0.067 45.0 ม.  
41.ประกอบและติดตั้งท่ออากาศ PVC. Dia. 2" 0.500 6.0 ท่อน ท่อนละ 8-10 ม.
                                                Dia. 1 1/2" 0.500 6.0 ท่อน ท่อนละ 8-10 ม.
42.ประกอบและติดตั้งท่ออากาศ PVC. Dia. 2" 0.067 45.0 ม.  
                                                 Dia. 1 1/2" 0.067 45.0 ม.  
43.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำฝน PVC. Dia. 3" 0.500 6.0 ท่อน ท่อนละ 8-10 ม.
                                                Dia. 1" 0.500 6.0 ท่อน ท่อนละ 8-10 ม.
44.ประกอบและติดตั้งท่อน้ำฝน PVC. Dia. 3" 0.067 45.0 ม.  
                                                Dia. 1" 0.067 45.0 ม.  
45.ประกอบและติดตั้งท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน   0.067 45.0 ม.  
Dia 200 mm.          
46.ติดตั้งประตูน้ำ  Dia. 1" 1.000 3.0 อัน  
47.คาน์เตอร์ คสล. ผิวบุกระเบื้อง 3.000 1.0 ม.  
48.ทำแท่นติดตั้งปั้ม 1.500 2.0 แท่น  
49.ติดตั้งCHECK VALVE 0 2" 1.500 2.0 ชุด  
50.งานรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด 0.400 10.0 ม.  
51.ติดตั้งMODULATING FLOAT VALVE    Dia.  1" 1.000 3.0 ชุด  
52.ติดตั้งFOOT VALVE (PVC)  Dia.  1" 1.000 3.0 ชุด  
53.ติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป 3.000 1.0 ชุด  
54.ติดตั้งช่องทำความสะอาดท่อ  FCO    Dia.  4"       ชุด  
55.ติดตั้งPRESSURE GAUGE 1.500 2.0 ชุด  
56.ติดตั้งHOSE BIBB                       Dia. 1" 1.500 2.0 ชุด  
57.ติดตั้งSINK สแตนเลส หลุมเดี่ยวพร้อมก๊อกน้ำ 1.500 2.0 ชุด  
58.ติดตั้งก๊อกสนามบอล์ลวาล์ว  Dia. 1/2"       ชุด  
59.ติดตั้งก๊อกน้ำเตี้ยบอล์ลวาล์ว Dia. 1/2"       ชุด  
60.ติดตั้งกล่องไฟ 0.667 6.0 ชุด  
61.ติดตั้งUNION Dia. 1 1/2"          
62.ติดตั้งAREA DRAIN Dia. 2" 0.600 5.0 ชุด  
           

rscelaw@yahoo.com

ปรับปรุงแก้ไข จันทร์, 26 ธันวาคม 2548 15:36:13