สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและวิศวกรรม  รังสรรค์ วงษ์บุญ
Office of Law and Engineering Consultants
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.


  สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้างใน 1 วัน โดยเฉลี่ย

WORK ชนิด และ ลักษณะงานที่ทำ SET OF CREW จำนวนคนงานน้อยที่สุดที่ต้องทำงานชนิดนั้นๆ ได้จากสถิติ
MANDAY PER UNIT จำนวนแรงงานที่ใช้ในการทำงานชนิดนั้นต่อหนึ่งหน่วยงาน
= [ set of crew / (work per day) ]
WORK / DAY ปริมาณงานที่ทำได้ต่อวัน ต่อ  SET OF CREW ได้จากสถิติ
QUANTITY ปริมาณงานที่ทำได้ UNIT หน่วยนับของงานที่ทำ
REMARK รายละเอียดลักษณะการทำงานเพิ่มเติม 1  แรง หมายถึง คน 1 คน ทำงานปกติ 1 วันๆละ 8 ชั่วโมง ตามกฎหมาย
   
ตัวอย่างการหาราคาต่อหน่วย หรือ
UNIT COST
( จำนวนแรงงานทั้งหมด x ค่าแรงต่อวัน ) / ( ปริมาณงานที่ทำได้ต่อวัน )
  =  ( 20 แรง x 240 บาท ต่อ วัน ) / ( 60 ตารางเมตร ต่อ วัน ) = 80 บาท / ตารางเมตร

  สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้าง ใน 1 วัน
                                                            
WORK SET OF  MANDAY WORK/DAY   REMARK
CREW PER UNIT QUANTITY UNIT  
10.งานช่างอื่นๆ             
1.ติดตั้งแขวนรางผ้าม่าน 0.063 16.0 ม. ไม่รวมการเย็บผ้าม่าน
 2.ปูพรมทอ/ถัก พร้อมยางรองพื้น 0.022 90.0 ตร.ม.  ห้องขนาด 5 x 6 ม.
 3.ปูกระเบื้องยางพื้น        0.050 20.0 ตร.ม.  พื้นเรียบแล้ว 
 4.ปูกระเบื้องยางบันได     0.118 8.5 ขั้น กว้าง 1.2 ม.
 5.ปูพรม PVC,WALL TO WALL  0.010 300.0 ตร.ม.  พื้นที่ผืนเดียว  
 6.ปิด WALL PAPER  0.032 31.0 ตร.ม.  ผนังเรียบ   
 7.ปิด WALL PAPER เสา      0.080 12.5 ตร.ม.   
 8.ติดตั้ง BAR COUNTER  L-SHAPE     0.308 6.5 ม. เฉพาะงานติดตั้งเข้าที่
 9.ติดตั้งตู้เสื้อผ้าจากพื้นชนเพดาน 0.333 9.0 ม. เฉพาะงานติดตั้งเข้าที่
 10.ทำตู้เสื้อผ้าชนเพดาน       2.222 0.5 ม. ทำประกอบในโรงงาน
 11.ทำเก้าอี้รับประทานอาหาร แบบธรรมดา   1.250 0.8 ตัว ทำด้วยมือ      
 12.ขึงรั้วลวดหนาม      0.007 300.0 ม.  
 13.บัดกรีรางน้ำและท่อ   0.100 10.0 ม.  
 14.ตั้งถังส้วม ขนาด dia.1.0 ม. 0.100 10.0 ใบ  
15.ราวกันตกระเบียง  0.300 10.0 ม.  
16.ปั้นบัวหยดน้ำ (รอบหน้าต่าง-ประตู-ครีบ) 0.375 8.0 ม.  
17.บันไดพร้อมราวบันได ขึ้นชั้นบน 3.000 1.0 ชุด  
18.งานกำจัดปลวก 0.012 250.0 ตร.ม.  
19.ม้านั่ง คสล. บุกระเบื้องเซรามิก  8"x8" 0.571 7.0 ม.  
20.บัวปั้นหยดน้ำ 0.400 10.0 ม.  
21.ทำราวระเบียงกันตก BL-1       ม.  
22.ทำราวระเบียงกันตก BL-2       ม.  
23.ทำราวกันตกบบนกระถางต้นไม้ 0.400 10.0 ม.  
24.ติดตั้งลูกตั้งลูกนอนบันไดปูกระเบื้องไพโรเกรส       ม.  
25.ติดตั้งลูกตั้งลูกนอนบันไดปูไม้เนื้อแข็ง        ชั้น  
1 1/2"x11"x1 ม.          
26.แสตนเลส  1-0 1 1/2" + 1-0 1"       ม.  
27.ทำบัวปูนปั้น ขนาด 0.10 x 0.10 ม. 0.200 15.0 ม.  
28.ทำระบบกันซึม  0.020 150.0 ตร.ม.  
(ระเบียง,ห้องน้ำ,หลังคา คสล.)          
29.ติดตั้งขั้นบันไดไม้เนื้อแข็ง  1/2" x 10"       ม.  
30.ติดตั้งราวบันไดไม้แดง  2" x 4"       ม.  
31.งานติดตั้งรางระบายน้ำฝนสังกะสี       ม.  
32.งานติดตั้งท่อระบายน้ำสังกะสีจากรางระบายน้ำ       ม.  
           
33.ขอบคันหิน       ม.  
34.ทาสีตีเส้น 0.10 ม. 0.040 50.0 ม.  
35.งานป้องกันและกำจัดปลวกชนิดถาวร 0.015 200.0 ตร.ม.  
36.TRANSVERS EXPANSION JIOST 0.160 25.0 ม.  
37.ถมดินลูกรัง 0.250 20.0 ลบ.ม.  
38.ถมดินบริเวณปลูกหญ้า 0.200 25.0 ลบ.ม.  
39.ปลูกหญ้า 0.040 100.0 ตร.ม.  
40.ถนน C-PAC  รุ่น คดกริด หนา  6 ซม. 0.040 100.0 ตร.ม.  
41.ขอบคันหิน  C-PAC       ม.  
42.ทางเท้า 0.020 200.0 ตร.ม.  
43.ถนน,ลานจอดรถ 0.031 130.0 ตร.ม.  
44.สนามหญ้า 0.031 130.0 ตร.ม.  
           
           
           

rscelaw@yahoo.com

ปรับปรุงแก้ไข จันทร์, 26 ธันวาคม 2548 15:37:55