ภาคีเครือข่ายผู้ตรวจการก่อสร้าง และ ต่อต้านการทุจริตเชิงป้องกัน (ภตป.)
Independent Inspector Alliance for Construction & Anti - Corruption Preventive Approach (IACONPA)
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.

 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

www.shutterfly.com

 

วิธีการคำนวณพื้นที่โครงข่ายสามเหลี่ยม
ด้วยวิธี Bowditch or Compass Rule , Law of Sin & Rectangular Coordinate
   

เป็นตัวอย่างการคำนวณหาพื้นที่วงรอบปิดซึ่งอาจจะมีหลายมุม หลายด้าน ก็ได้
แต่ที่ง่าย คือ ต้องแบ่งเป็นรูป 3 เหลี่ยมหลายๆรูปวางติดๆกันเพื่อเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่
จะทำให้นำวิธีการคำนวณพื้นที่โดยใช้สูตรคำนวณทางด้าน Trigonometry มาใช้ได้

   
   
ตัวอย่างการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยม , การปรับแก้ค่ามุม
และการคำนวณพื้นที่ โดยใช้วิธี Law of Sin & Rectangular Coordinate  
ตัวอย่างการคำนวณพื้นที่ 6 เหลี่ยม , การปรับแก้ค่ามุม
และการคำนวณพื้นที่ โดยใช้วิธี Rectangular Coordinate  
ตัวอย่างการคำนวณพื้นที่ 10 เหลี่ยม , การปรับแก้ค่ามุม
และการคำนวณพื้นที่ โดยใช้วิธี Rectangular Coordinate  
ตัวอย่างการคำนวณด้วยตาราง HI & RF
       
รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ วงษ์บุญ
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556
 

Use examples to explain your points, always backup a comment with a fact.rangsonw@gmail.com www.facebook.com/rangsonw  ; www.twitter.com/rangsonw

All materials on this website is copyright and may not be republished in any form without written permission.

ปรับปรุงแก้ไข ศุกร์, 21 มิถุนายน 2556 09:24:11